Môi trường biển

 • Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025
  Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025
  Sáng 23/4/2021, tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh; các cơ quan quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn và đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT trên cả nước. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương. ...
 • Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
  Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
  Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhằm gắn kết thực hiện với Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển và các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan. ...
 • Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm”
  Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm”
  Sáng ngày 05/5/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường “Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm”, Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Tuấn Sơn. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo. ...
 • Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ”
  Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ”
  Sáng ngày 05/5/2020, tại Viện nghiên cứu Hải sản đã diễn ra Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ”, Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Trần Quang Thư. Tham dự Hội thảo, về phía cơ quan quản lý có Đại diện của Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT; Các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường,; Về phía Viện nghiên cứu Hải sản có Lãnh đạo Viện, Trưởng, phó các đơn vị và các cán bộ khoa học. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo. ...
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Hội nghị nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững tại Hải Phòng, việc quản lý môi trường nước nuôi là một trong những khâu then chốt. Xuất phát từ thực tiễn này, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã giao cho Trung tâm Quan trắc môi trường biển, Viện nghiên cứu Hải sản chủ trì thực hiện đề tài: “Đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững” (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Văn Tuân) với mục tiêu: Đánh giá được tổng thể chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. ...
 • Có những vùng biển - Rác thải nhựa nhiều gấp 7 lần cá con
  Có những vùng biển - Rác thải nhựa nhiều gấp 7 lần cá con
  Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cá con đang sinh trưởng và phát triển cùng với xung quanh là nhựa. Nghiên cứu mới này được thực hiện với ấu trùng của các loài thủy sản, đã chứng minh một sự thật, rằng các loài thủy sản đang lớn lên xung quanh là nhựa, nên cũng nuốt phải nhựa. ...
 • Hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Chiều ngày 18/10/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố “Đánh giá chất lượng mội trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững”, Chủ nhiệm đề tài : Th.S Trương Văn Tuân. Tới dự Hội thảo có các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và nuôi biển. ...
 • Thông tin về kết quả khảo sát hiện tượng cá biển nuôi lồng chết hàng loạt tại Long Sơn - Vũng Tàu
  Thông tin về kết quả khảo sát hiện tượng cá biển nuôi lồng chết hàng loạt tại Long Sơn - Vũng Tàu
  Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2019, ở khu vực tiểu khu 2 và 3 trên sông Chà Và - xã Long Sơn - thành phố Vũng Tàu xảy ra hiện tượng cá biển nuôi lồng chết hàng loạt. Ngày 04 - 08/7/2019, đoàn công tác của Viện nghiên cứu Hải sản (gồm các cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường biển và Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam) đã khảo sát hiện trạng cá chết. Đoàn tiến hành quan trắc, lấy mẫu môi trường, mẫu trầm tích và mẫu cá về phân tích để tìm hiểu nguyên nhân.Trên cơ sở kết quả phân tích, Viện nghiên cứu Hải sản có những nhận xét, đánh giá như sau: ...
 • Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức thành công Hội thảo Thanh niên cấp Viện năm 2019
  Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức thành công Hội thảo Thanh niên cấp Viện năm 2019
  Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) và ngày Môi trường Thế giới (05/6) và được sự quan tâm ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, ngày 05/6/2019 Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo khoa học thanh niên cấp Viện năm 2019 cho toàn thể đoàn viên của đơn vị. Hội thảo nhằm trao đổi thông tin, đánh giá, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, thúc đẩy tinh thần thi đua trong công tác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ của các cán bộ đoàn viên, thanh niên trong Viện ...
 • Chất lượng môi trường 4 khu bảo tồn biển trọng đểm (Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Côn Đảo và Phú Quốc)
  Chất lượng môi trường 4 khu bảo tồn biển trọng đểm (Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Côn Đảo và Phú Quốc)
  Vùng biển nước ta có khoảng hơn 3000 đảo lớn nhỏ nằm dọc dải ven bờ và ngoài khơi. Cùng với sự tồn tại của các đảo là các rạn san hô, thảm cỏ biển bao quanh với thành phần loài phong phú và cấu trúc đa dạng. Nhiều vùng biển đảo được thiết lập thành khu bảo tồn nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.<br>Những năm gần đây, môi trường biển đảo vừa chịu ảnh hưởng của sự suy giảm chất lượng nước biển dải ven bờ vừa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động kinh tế xã hội trên đảo. Sự biến động của môi trường đã và đang cso những tác động mạnh đến hệ sinh thái tiêu biểu, đa dạng sinh học cao vốn rất nhạy cảm đang cần được bảo vệ. Để bảo vệ kịp thời và quản lý lâu dài hệ sinh thái khu bảo tồn biển, cần quan tâm hơn nữa đến thực trạng, các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường. ...
 • Phát triển kinh tế thủy sản làm ô nhiễm môi trường biển
  Phát triển kinh tế thủy sản làm ô nhiễm môi trường biển
  Phát triển kinh tế thủy sản đang gây ô nhiễm môi trường biển, làm mất đi vẻ đẹp thơ mộng tại một số khu du lịch sinh thái biển. Trong khi đó, có nơi bãi biển lại trở thành nơi "giải quyết nỗi buồn".<br>Do thiếu quy hoạch, các doanh nghiệp, cá nhân ở khu du lịch huyện đảo Cát Bà-Hải Phòng đua nhau ra biển quây lồng nuôi cá, đã dẫn đến việc cán bộ quản lý hết sức khó khăn, đặc biệt về lĩnh vực môi trường. Mặc dù chưa có được số liệu quan trắc cụ thể nhưng, chỉ bằng cảm quan, cũng thấy ô nhiễm môi trường biển ở đây đang diễn biến hết sức phức tạp.<br>Cuối năm 2008 chúng tôi có chuyến ra thăm đảo, tận mắt chứng kiến, mỗi ngày ở những ô lồng nuôi cá giò, người nuôi đã đưa xuống vịnh Bến Bèo một lượng thức ăn nuôi cá gồm hàng chục tấn các loại. ...