Văn bản

 • QĐ về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

  Mã/số hiệu văn bản: 2087/QĐ-BNN-TCCB

  Người ký: Thứ trưởng Hà Công Tuấn

   QĐ2087/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thêm

  Loại văn bản: Quyết định

  Cấp/cơ quan ban hành: Bộ

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành: 05/06/2019

  Ngày có hiệu lực: 05/06/2019

  Ngày hết hiệu lực:

 • QĐ 1368 ngày 20_9-2017 về việc Ban hành Bộ Quy trình thủ tục hành chính

  Mã/số hiệu văn bản: QĐ 1368

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  BỘ  NÔNG NGHIỆP

  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

  Số: 1368/QĐ-VHS

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - … thêm

  Loại văn bản: Quyết định

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành: 20/09/2017

  Ngày có hiệu lực: 20/09/2017

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình Tuyển dụng

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  HCLĐ01

  Tuyển dụng

  Bước 1: Đơn vị lập hồ … thêm

  Loại văn bản: Quyết định

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình Ký tiếp/Gia hạn Hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  2

   

  HCLĐ02

  Ký tiếp/Gia … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Thay đổi/điều chỉnh nguồn lương hợp đòng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn QUang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  3

  HCLĐ03

  Thay đổi/điều chỉnh nguồn … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Xin nghỉ phép

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục  

  Tên quy trình

                    Nội dung thực hiện         

  Căn … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Xin nghỉ việc không hưởng lương / xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT 

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

                     Nội dung thực hiện        & … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình ký hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  2

  HCLĐ02

  Ký tiếp/Gia hạ … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình giải quyết thủ tục thôi việc

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  6

  HCLĐ06

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình xin chuyển công tác (đối với viên chức)

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  7

  HCLĐ07

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình xét công nhận hết thời gian tập sự

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  8

  HCLĐ08

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình xét nâng bậc lương

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  9

  HCLĐ09

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực: