Đào tạo

 • Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Thế Mưu
  Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Thế Mưu
  Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2018, nghiên cứu sinh Trần Thế Mưu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện với 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 5 phiếu xuất sắc. Các phản biện luận án gồm có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Tổng cục thủy sản, TS. Nguyễn Khắc Bát – Viện nghiên cứu Hải sản và TS. Trương Hà Phương – Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3. ...
 • TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN
  TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN
  Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá Song vua Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790) ở giai đoạn phát triển ban đầu (phôi, ấu trùng và cá hương) Chuyên ngành: Thủy sinh vật học Mã ngành: 62420108 Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Thế Mưu Người hướng dẫn khoa học: : TS. Lê Xân PGS.TS. Đỗ Văn Khương ...
 • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Bùi Quang Mạnh
  Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Bùi Quang Mạnh
  Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2017, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Buổi Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Quang Mạnh. Đề tài luận án có tên “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng Thunnus albacares(Bonnaterre, 1788) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Quang Hùng và PGS.TS Đỗ Văn Khương hướng dẫn. ...
 • Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Quang Mạnh. Đề tài luận án “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam”
  Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Quang Mạnh. Đề tài luận án “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam”
  Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Quang Mạnh. Đề tài luận án “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam” ...
 • LUẬN ÁN NCS Bùi Quang Mạnh
  LUẬN ÁN NCS Bùi Quang Mạnh
  - Tên Luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam. - Thuộc chuyên ngành: Thủy sinh vật học - Mã số chuyên ngành: 62.42.01.08 - Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Mạnh - Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Hùng, PGS.TS. Đỗ Văn Khương - Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Hải sản ...
 • Luận án NCS Nguyễn Xuân Thành
  Luận án NCS Nguyễn Xuân Thành
  - Tên Luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ nuôi, bảo tồn và phát triển nguồn lợi hai loài ngao (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758 và Meretrix lyrata Sowerby, 1851) tại vùng ven biển tỉnh Nam Định. - Thuộc chuyên ngành: Thủy sinh vật học - Mã số chuyên ngành: 62.42.01.08 - Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Thành - Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Công Thung PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Thu - Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Hải sản ...
 • KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  Ngày 27/12/2014, tại Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức khai giảng lớp cao học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 2014-2016. Đây là sự liên kết đào tạo giữa Viện Nghiên cứu Hải sản và Trường Đại học Nha Trang. ...
 • Lễ trao bằng Thạc Sỹ 2009
  Lễ trao bằng Thạc Sỹ 2009
  Ngày 07/12/2009, Viện Nghiên cứu Hải sản phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức Lễ trao bằng thạc sỹ và tiếp xúc các học viên cao học lớp Công nghệ Sau thu hoạch khoá 2005, lớp Nuôi trồng Thuỷ sản và Khai thác Thuỷ sản khoá 2009. Tới dự buổi lễ có TS.Đỗ Văn Ninh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, TS.Quách Hoài Nam – Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang, ông Trần Phạm Tuất – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề thuỷ sản miền Bắc, PGS.TS. Đỗ Văn Khương – Nguyên Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản, Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện và các học viên cao học các lớp Công nghệ Sau thu hoạch khoá 2005, Nuôi trồng Thuỷ sản và Khai thác Thuỷ sản khoá 2009. ...
 • ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CHO NCS NGUYỄN ĐĂNG NGẢI
  ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CHO NCS NGUYỄN ĐĂNG NGẢI
  Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2014, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Ngải. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cấu trúc quần xã san hô cứng và mối quan hệ với động vật đáy và cá rạn san hô ở các đảo Nam Yết, Thuyền Chài và Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa” do TS. Nguyễn Huy Yết và PGS.TS. Đỗ Công Thung hướng dẫn. <br> ...