Liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Địa chỉ: Số 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84) 3 1383 6656    Fax: (84) 3 1383 6812