Tin tức - Sự kiện

 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện nghiên cứu Hải sản (RIMF) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN)
  Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện nghiên cứu Hải sản (RIMF) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN)
  Ngày 22/3/2017 tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất theo chức năng nhiệm vụ giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Theo đó, hai Bên cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu KHCN giai đoạn 2017 – 2022; phối hợp trao đổi thông tin khoa học, hội thảo học thuật và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo sau đại học; cùng nhau hợp tác xây dựng đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu về các lĩnh vực sau: ...
 • Hội thảo góp ý xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam "Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ - thông số kích thước cơ bản - yêu cầu kỹ thuật"
  Hội thảo góp ý xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam "Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ - thông số kích thước cơ bản - yêu cầu kỹ thuật"
  Thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thủy sản giao cho Viện nghiên cứu Hải sản về việc thực hiện dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ngày 17/03/2017 Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ: Tiêu chuẩn Việt Nam: Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ: Thông số kích thước cơ bản – Yêu cầu kỹ thuật do ThS. Nguyễn Phi Toàn làm chủ nhiệm Dự án. ...
 • Họp giao ban tháng 3 năm 2017
  Họp giao ban tháng 3 năm 2017
  Ngày 17/3/2017, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 03/2017. Tham dự buổi họp gồm có: Lãnh đạo Viện, Trưởng - Phó các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ nhiệm đề tài/dự án/nhiệm vụ, các cán bộ 03 phòng nghiệp vụ, Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam họp trực tuyến... Mục tiêu của buổi họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Viện trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 2/2017 theo Thông báo số 114/TB-VHS ngày 03/02/2017 và báo cáo kế hoạch công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4 và tháng 5/2017. TS. Nguyễn Quang Hùng, Viện trưởng chủ trì buổi họp. ...
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở tiểu dự án I.8
  Hội nghị nghiệm thu cơ sở tiểu dự án I.8
  Sáng ngày 04/01/2017, Hội đồng Khoa học & Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện tiểu dự án I.8 “Điều tra hiện trạng nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam năm 2016” do TS. Nguyễn Quang Hùng làm Chủ nhiệm. ...
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở tiểu dự án I.8
  Hội nghị nghiệm thu cơ sở tiểu dự án I.8
  Hội đồng Khoa học & Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện tiểu dự án I.8 “Điều tra hiện trạng nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam năm 2016” do TS. Nguyễn Quang Hùng làm Chủ nhiệm. ...

Nổi bật

Dự báo Khai thác theo nghề

 • Vây, Vụ Nam Dự báo mới nhất
 • Rê, Vụ Nam Dự báo mới nhất
 • Chụp mực, Vụ Nam Dự báo mới nhất

Dự báo Khai thác theo Đối tượng

 • Khác, Vụ Nam Dự báo mới nhất
 • Khác, Vụ Nam Dự báo mới nhất
 • Khác, Vụ Nam Dự báo mới nhất
 • Khác, Vụ Nam Dự báo mới nhất

Thư viện ảnh, video

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: