DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cố định Di động
1 Nguyễn Khắc Bát Viện trưởng 0225 3759 338  0916 497 967
2 Nguyễn Viết Nghĩa Phó VT 0225 3837 989 0982 728 365
3 Nguyễn Văn Nguyên Phó VT 0225 3759 298  038 876 1974
4 Nguyễn Phi Toàn Phó VT 0225 3767 335 0965 462 668
1- Phòng KHHTQT&ĐT
1 Đặng Thị Minh Thu Q. Trưởng phòng 0961 685 269
2 Phạm Huy Hưng NCV 3 767 335 0983 463 473
3 Trần Thị Ngà NCV  3 836 204 0983 960 959
4 Vũ T Thu Hằng CV  077 225 9929
2- Phòng TCHC
1 Phạm T Duyên Hương Trưởng phòng  3 836 310 0968 832 859
2 Đoàn Thu Hà  PTP   0983 225 673
3 Vũ Văn Tâm CV   0983 060 829
4 Mai Thị Ngân Văn thư 3 836 656 036 9311 664
5 Mai T. Thúy Nga CV  3 765 997 0989 664 661
6 Nguyễn T. Hải Vân CV   0904 783 368
7 Nguyễn Văn Hiệp NV   0982 011 008
8 Lê Thị Nguyệt Tạp vụ   078 847 3545
9 Hoàng Đăng Sơn Bảo vệ   0943 359 582
10 Đặng Quang Hưng Bảo vệ   0986 123 411
11 Đỗ Long Biên Bảo vệ   0983 254 436
12 Nguyễn Hữu Toàn Lái xe   0946 279 488
3- Phòng KHTC
1 Nguyễn Công Tân Kế toán trưởng  3 836 507 0903 477 188
2 Lê Hương Giang Kế toán viên  3 767 119 0904 610 008
3 Đoàn Thị Vân Chi CV   0904 626 589
4 Tô Thị Bích Thuý Kế toán viên   0912 520 324
5 Lê Thị Quyên Kế toán viên   0967 058 310
4- Phòng Thí nghiệm KH biển
1 Lưu Xuân Hòa Q. TP   0904 368 993
2 Phạm Thị Hiền Hòa NCV   0983 147 509
5- Phòng Nguồn lợi
1 Vũ Việt Hà Trưởng phòng   0936 576 599
2 Trần Văn Cường Phó TP   0986 364 684
3 Phạm Quốc Huy NCV   0913 894 599
4 Mai Công Nhuận NCV    0989 317 536
5 Từ Hoàng Nhân NCV   0919 866 760
6 Nguyễn Văn Hải NCV   0166 525 8686
7 Đào Thị Liên NCV 3 829 986 0978 700 183
8 Trần Nhật Anh NCV   0982 935 312
9 Nguyễn Sỹ Đoàn NCV   0982 647 115
10 Vũ Thị Hậu NCV   0166 987 6069
11 Hoàng Ngọc Sơn NCV   0166 685 5270
12 Tạ Phương Đông NCV   0969 744 860
13 Nguyễn Văn Giang NCV   0948 311 184
14 Võ Trọng Thắng NCV   0966 964 406
15 Hoàng Minh Tùng NCV   0164 961 5649
16 Đàm Tuấn Anh NCV   0975 733 758
6- Phòng Khai thác
1 Phan Đăng Liêm Q.TP   0983 767 469
2 Lê Văn Bôn NCV   0983 413 496
3 Lại Huy Toản NCV   0986 590 813
4 Phạm Văn Tuyển NCV   0986 568 189
5 Phạm Văn Tuấn NCV   0973 106 547
6 Đỗ Văn Thành NCV   0935 349 331
7 Nguyễn Thành Công NCV   0936 550 885
8 Nguyễn Ngọc Sửa NCV   0942 648 007
9 Nguyễn Thị Thu NCV   0979 537 480
7- Phòng Bảo tồn
1 Hoàng Đình Chiều Phó TP   0979 488 080
2 Nguyễn Văn Hiếu Phó TP PT   0989 220 779
3 Đỗ Anh Duy Phó TP   0984 527 278
4 Đinh Thanh Đạt NCV   0982 098 171
5 Đồng Thị Dung NCV   0965 834 788
6 Nguyễn Hữu Thiện NCV   0973 114 401
7 Nguyễn Kim Thoa NCV   0977 309 597
8 Trần Văn Hướng NCV   0989 686 087
9 Đỗ Thanh An NCV   0934 388 856
10 Phùng Văn Giỏi NCV   0973 889 207
11 Bùi Minh Tuấn NCV   0987 279 259
8- Phòng Sau thu hoạch
1 Bùi Thị Thu Hiền Q. TP 3 767 989 0989 151 180
2 Vũ Xuân Sơn NCV   0902 149 382
3 Phạm Thị Điềm NCV   038 843 8646
4 Vũ Thị Quyên NCV   0915 367 667
5 Phan Thị Hương NCV   0165 841 8628
6 Nguyễn Văn Thành NCV   0935 333 387
7 Đặng Văn An NCV   0987 203 553
8 Bùi Thị Minh Nguyệt NCV   0167 812 8614
9 Lê Anh Tùng NCV   0169 535 5109
10 Nguyễn Thanh Bình NCV   0122 839 9878
9- Phòng NCCN Sinh học biển
1 Nguyễn Hữu Hoàng Phó TP PT   0964 481 467
2 Bùi Trọng Tâm Phó TP   0983 400 358
3 Lê Thanh Tùng Phó TP   0989 387 397
4 Nguyễn Thị Duyệt NCV   0165 7311 584
5 Nguyễn Thị Kim Dung NCV   036 386 2724
6 Phạm Thị Mát NCV   037 794 5685
10- TT quan trắc Môi trường biển
1 Nguyễn Công Thành Q. GĐ 3 768 331 0913 522 246
2 Trần Quang Thư Phó GĐ   0989 659 677
3 Trương Văn Tuân NCV   0904 972 368
4 Phạm T Thanh Phương NCV   0904 993 066
5 Thái Thị Kim Thanh NCV   0934 292 762
6 Lê Tuấn Sơn NCV   0902 024 624
7 Đỗ Thị Tuyết NCV   038 921 0945
8 Lưu Ngọc Thiện NCV   0965 542 924
9 Nguyễn Đắc Thắng NCV   0122 526 1372
10 Nguyễn Thị Ánh NCV   0985 001 514
11- TT Dự báo ngư trường KTHS
1 Nguyễn Hoàng Minh Q. GĐ   0989 085 715
2 Nguyễn Duy Thành  PGĐ   0934 516 997
2 Bùi Thanh Hùng NCV   0914 131 656
3 Trần Văn Vụ NCV   0977 767 170
4 Nguyễn Văn Hướng NCV   0982 513 247
5 Bùi Thị Thùy Linh NCV   0973 945 269
6 Trần Thị Thu Quyên NCV   0986 796 986
7 Hán Trọng Đạt NCV   0979 164 783
8 Nguyễn T Thùy Dương NCV   0973 978 763
9 Nguyễn Đức Linh NCV   0989 813 621
10 Nguyễn Ngọc Tuấn NCV   0988 601 127
12- TT PTNC Vịnh Bắc Bộ
1 Lại Duy Phương Q. GĐ   0983 282 690
2 Đặng Minh Dũng Phó GĐ   0914 259 289
3 Nguyễn Thị Oanh KTT   0982 259 505
4 Nguyễn Xuân Sinh NCV   0984 556 779
5 Đỗ Mạnh Dũng NCV   0915 651 388
6 Phạm Thành Công NCV   0936 094 873
7 Nguyễn Quốc Tĩnh NCV   0983 969 625
8 Hoàng Văn Nguyên BV   038 823 0900
 13- Phân Viện NCHS phía Nam
1 Nguyễn Xuân Thi Phân Viện trưởng 0254 655 655 0912 393 586
2 Phạm Quốc Huy Phó PVT 0913 894 599
3 Phạm Văn Long Phó PVT 0975 974 484
4 Nguyễn Thị Kim Vân TP HCTH   0934 056 877
5 Phạm Thị Duyến KTT   038 322 4407
6 Cao Văn Hùng TP   0977 732 432
7 Nguyễn Như Sơn TP   0975 964 678
8 Phạm Thúy Hà KT   0936 508 518
9 Nguyễn Thị Việt Hà KT   0983 800 517
10 Đinh Xuân Hùng  NCV   0972 509 787
11 Nguyễn Xuân Toản  NCV   0989 990 258