Danh bạ cơ quan

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng; Website: http://www.rimf.org.vn;

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Dị động

LÃNH ĐẠO VIỆN

1

Nguyễn Quang Hùng

Viện trưởng

0313 837 898

2

Nguyễn Văn Nguyên

Phó Viện trưởng

0313 759 298

3

Nguyễn Khắc Bát

Phó Viện trưởng

0313 759 338

4

Nguyễn Viết Nghĩa

Phó Viện trưởng

0313 767 764

Phòng Kế hoạch - Khoa học

5

Nguyễn Xuân Thi

Trưởng phòng

0313 767 989

6

Đoàn Thu Hà

Phó trưởng phòng

0313 767 335

7

Trần Quốc Tuyển

Phó trưởng phòng

 

8

Đặng Thị Minh Thu

Nghiên cứu viên

 

9

Phạm Huy Hưng

Nghiên cứu viên

 

10

Vũ Thu Hằng

Nghiên cứu viên

0313 767 335

 

Phòng Tài chính – Kế toán

11

Nguyễn Công Tân

Kế toán trưởng

0313 836 507

12

Tô Thị Bích Thúy

Kế toán viên

 

13

Lê Hương Giang

Kế toán viên

 

14

Đoàn Vân Chi

Kế toán viên

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

15

Nguyễn Hữu Đức

Trưởng phòng

0313 836 310

 16

Phạm Thị Duyên Hương

Phó trưởng phòng

0313 765 997

17

Mai Thị Ngân

Văn thư

0313 836 656

18

Vũ Văn Tâm

XD cơ bản

 

19

Nguyễn Văn Hiệp

 

 

20

Bùi Ngọc Cải

Lái xe

 

21

Hồ Quang Thành

Lái xe

 

22

Nguyễn Thị Tường Vân

 

 

23

Phạm Thị Thúy

 

 

24

Vũ Thế Thảo

 

0313 837 172

25

Mai Thị Thúy Nga

 

 

26

Phòng Bảo vệ

 

 

Phòng Nguồn Lợi

27

Vũ Việt Hà

Trưởng phòng

 

28

Trần Văn Cường

Phó trưởng phòng

 

29

Phạm Quốc Huy

Nghiên cứu viên

 

30

Mai Công Nhuận

Nghiên cứu viên

 

31

Nguyễn Văn Minh

Nghiên cứu viên

 

32

Nguyễn Văn Hải

Nghiên cứu viên

 

33

Đào Thị Liên

Nghiên cứu viên

 

34

Nguyễn Sĩ Đoàn

Nghiên cứu viên

 

35

Vũ Thị Hậu

Nghiên cứu viên

 

36

Trần Văn Thanh

Nghiên cứu viên

 

37

Trần Nhật Anh

Nghiên cứu viên

 

38

Đàm Tuấn Anh

Nghiên cứu viên

 

39

Nguyễn Văn Giang

Nghiên cứu viên

 

40

Đào Trọng Hồng

Nghiên cứu viên

 

Phòng Khai Thác

41

Nguyễn Phi Toàn

Trưởng phòng

0313 827 171

42

Phan Đăng Liêm

Phó trưởng phòng

 

43

Lê Văn Bôn

Nghiên cứu viên

 

44

Phạm Văn Tuyển

Nghiên cứu viên

 

45

Đỗ Văn Thành

Nghiên cứu viên

 

46

Phạm Thành Công

Nghiên cứu viên

 

47

Phạm Văn Tuấn

Nghiên cứu viên

 

48

Nguyễn Ngọc Sửa

Nghiên cứu viên

 

49

Nguyễn Quốc Tĩnh

Nghiên cứu viên

 

50

Phạm Văn Long

Nghiên cứu viên

 

51

Nguyễn Văn Đoán

Nghiên cứu viên

 

52

Vũ Trọng Kiên

Nghiên cứu viên

 

Phòng Bảo tồn

53

Lại Duy Phương

Phó trưởng phòng

0313 767 277

54

Hoàng Đình Chiều

Phó trưởng phòng

 

55

Đỗ Văn Khương

Nghiên cứu viên chính

0313 836 135

56

Phan Hồng Dũng

Nghiên cứu viên chính

 

57

Đinh Thành Đạt

Nghiên cứu viên

 

58

Lê Doãn Dũng

Nghiên cứu viên

 

 

59

Đỗ Anh Duy

Nghiên cứu viên

 

60

Đỗ Thanh An

Nghiên cứu viên

 

61

Nguyễn Văn Hiếu

Nghiên cứu viên

 

62

Nguyễn Kim Thoa

Nghiên cứu viên

 

63

Nguyễn Quan Đông

Nghiên cứu viên

 

64

Nguyễn Hữu Thiện

Nghiên cứu viên

 

64

Trần Văn Hướng

Nghiên cứu viên

 

Phòng Công nghệ Sinh học

65

Đào Duy Thu

Nghiên cứu viên

 

66

Lê Thanh Tùng

Phó trưởng phòng

0313 767 120

67

Bùi Trọng Tâm

Nghiên cứu viên

 

68

Phạm Thị Hiền Hòa

Nghiên cứu viên

 

69

Nguyễn Hữu Hoàng

Nghiên cứu viên

 

 

70

Đinh Thái Bình

Nghiên cứu viên

 

71

Vũ Tuấn Nam

Nghiên cứu viên

 

72

Trần Minh Hoàng

Nghiên cứu viên

 

73

Nguyễn Văn Thỏa

Nghiên cứu viên

 

74

Lê Anh Tùng

Nghiên cứu viên

 

Phòng Thí nghiệm Khoa học Biển

75

Lưu Xuân Hòa

Phó trưởng phòng

 

Phòng Sau thu Hoạch

76

Bùi Thị Hiền

Trưởng phòng

0313 767 824

77

Phạm Thị Điềm

Nghiên cứu viên

 

 

78

Vũ Thị Quyên

Nghiên cứu viên

 

79

Vũ Xuân Sởn

Nghiên cứu viên

 

80

Nguyễn Văn Thành

Nghiên cứu viên

 

81

Lê Hương Thủy

Nghiên cứu viên

 

82

Trần Thị Ngà

Nghiên cứu viên

 

83

Phạm Thị Hương

Nghiên cứu viên

 

 

84

Đặng Văn An

Nghiên cứu viên

 

 

Trung tâm dự báo

85

Nguyễn Hoàng Minh

PGĐ Phụ trách

0313 827 170

86

Nguyễn Duy Thành

Phó giám đốc

 

87

Trần Văn Hướng

Nghiên cứu viên

 

88

Bùi Thanh Hùng

Nghiên cứu viên

 

89

Trần Văn Vụ

Nghiên cứu viên

 

90

Nguyễn Đức Linh

Nghiên cứu viên

 

91

Nguyễn Thùy Dương

Nghiên cứu viên

 

92

Nguyễn Thế Vinh

Nghiên cứu viên

 

Trung tâm Quan trắc

93

Nguyễn Công Thành

PGĐ Phụ trách

0313 768 331

94

Trương Văn Tuân

Nghiên cứu viên

 

95

Nguyễn Xuân Phúc

Nghiên cứu viên

 

96

Thái Thị Kim Thanh

Nghiên cứu viên

 

97

Trần Quang Thư:

Nghiên cứu viên

 

98

Lê Tuấn Sơn

Nghiên cứu viên

 

99

Nguyễn Đắc Thắng

Nghiên cứu viên

 

100

Phạm Thị Thanh Phương

Nghiên cứu viên

 

101

Nguyễn Thị Hà Phương

Nghiên cứu viên

 

102

Nguyễn Thị Ánh

Nghiên cứu viên

 

103

Đỗ Thị Tuyết

Nghiên cứu viên

 

Trung tâm nghề cá

104

Đặng Minh Dũng

Phó giám đốc

0313 836 770

105

Đỗ Mạnh Dũng

Nghiên cứu viên

 

106

Trần Văn Trấn

Nghiên cứu viên

 

107

Nguyễn Xuân Sinh

Nghiên cứu viên

 

 

108

Nguyễn Thành Công

Nghiên cứu viên

 

109

Phạm Mai Hương

Nghiên cứu viên

 

110

Hoàng Xuân Trường

Nghiên cứu viên

 

Phân viện NCHS Phía nam

111

Đoàn văn Phụ

Phó Phân viện trưởng phụ trách

06 4652 1768

112

Bùi Quang Mạnh

Phó Phân viện trưởng

 

113

Bùi Văn Tùng

Phó phụ trách phòng

 

114

Thái Đồng Anh

Nhân viên

 

115

Võ Thị Ngọc Diễm

Nghiên cứu viên

 

116

Phạm Thị Duyến

Nghiên cứu viên

 

117

Phạm Thúy Hà

Nghiên cứu viên

 

118

Nguyễn Thị Việt Hà

Chuyên viên

 

119

Đồng Quang Hồng

Nghiên cứu viên

 

120

Đinh Xuân Hùng

Nghiên cứu viên

 

121

Cao Văn Hùng

Nghiên cứu viên

 

122

Ngô Văn Hữu

Nghiên cứu viên

 

123

Nguyễn Phương Thảo

Nghiên cứu viên

 

124

Nguyễn Xuân Toản

Nghiên cứu viên

 

125

Nguyễn Như Sơn

Nghiên cứu viên

 

126

Nguyễn Thị Kim Vân

Nghiên cứu viên

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: