Danh bạ cơ quan

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng; Website: http://www.rimf.org.vn;

 TT

               Họ và tên

                       Chức vụ

                       Điện thoại

Cơ quan

Dị động

LÃNH ĐẠO VIỆN

1

Nguyễn Khắc Bát

Viện trưởng

02253 759 338

0916 497 967

2

Nguyễn Văn Nguyên

Phó Viện trưởng

02253 759 298

0168 876 1974

3

Nguyễn Viết Nghĩa

Phó Viện trưởng

02253 579 528

0982 728 365

Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

4

Nguyễn Duy Thành

Q. Trưởng phòng

02253 767 989

0934 516 997

5

Đoàn Thu Hà

Phó trưởng phòng

02253 767 335

0983 225 673

Phòng Kế hoạch, Tài chính

6

Nguyễn Công Tân

Kế toán trưởng

02253 836 507

0903 477 188

7

Tô Thị Bích Thúy

Kế toán viên

 02253 767 119

0912 520 324

8

Lê Hương Giang

Kế toán viên

  02253 767 119

0904 610 008

9

Đoàn Vân Chi

Kế toán viên

  02253 767 119

0904 626 589

Phòng Tổ chức – Hành chính

10

Phạm Thị Duyên Hương

Q. Trưởng phòng

02253 836 310

0968 832 859

 11

Mai Thị Ngân

Văn thư

02253 836 656

0166 931 1664

12

Nguyễn Thị Hải Vân

Bảo hiểm

02253 765 997

0904 783 368

13

Đỗ Long Biên

Bảo vệ

 02253 765 997

0983 254 436

Phòng Nguồn Lợi

14

Vũ Việt Hà

Trưởng phòng

 02253 826 986

0936 576 599

15

Trần Văn Cường

Phó trưởng phòng

 02253 826 986

0986 364 864

Phòng Khai Thác

16

Nguyễn Phi Toàn

Trưởng phòng

02253 827 171

0965 462 668

17

Phan Đăng Liêm

Phó trưởng phòng

 02253 827 171

0983 767 469

Phòng Bảo tồn

18

Nguyễn Văn Hiếu

Phó trưởng phòng phu trach Phong

02253 767 277

0989 220 779

19

Đỗ Anh Duy

Phó trưởng phòng

 02253 836 135

0984 527 278

Phòng Công nghệ Sinh học

20

Đào Duy Thu

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng

 02253 767 120

0983 400 358

21

Bùi Trọng Tâm 

Phó trưởng phòng

02253 767 120

0165 674 3969

Phòng Thí nghiệm Khoa học Biển

22

Lưu Xuân Hòa

Q. Trưởng phòng

 

0904 368 993

Phòng Sau thu Hoạch

23

Bùi Thị Thu Hiền

Q. Trưởng phòng

02253 767 824

0989 151 180

24

Phạm Văn Long

Phó trưởng phòng

 

 0975 974 484

Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản

25

Nguyễn Hoàng Minh

Giám đốc Trung tâm

02253 827 170

0989 085 715

Trung tâm Quan trắc môi trường biển

26

Nguyễn Công Thành

Q. Giám đốc Trung tâm

02253 768 331

0913 522 246

27

Tran Quang Thu

Phó Giám đốc

 

0989 659 677

Trung tâm Phát triển nghề cá và Đa dạng sinh học Vịnh Bắc bộ

28

Đặng Minh Dũng

Giám đốc Trung tâm

02253 836 770

0914 259 289

Phân viện NCHS Phía nam

30

Nguyễn Xuân Thi

Phân viện trưởng Phân viện NCHS phía Nam 

0646 551 586

0912 393 586

31

Bùi Quang Mạnh

Phó phân viện trưởng Phân viện NCHS phía Nam

 0646 555 655

0909 162 646

Trung tâm tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ hải sản

32 Lại Duy Phương Q. Giám đốc Trung tâm 02253 767 277 0983 282 690