Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Phan Đăng Liêm
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2018
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

Ứng dụng và chuyển giao thành công hệ thống tời thủy lực cho nghề lưới chụp khai thác hải sản xa bờ. Đã trực tiếp ứng dụng và chuyển giao 21 mô hình cho cộng đồng ngư dân, với kết quả nổi bật như: Giảm 2-3 lao động khi lắp hệ thống tời thủy lực, làm cho thu nhập lao động trên tàu tăng lên khoảng 1,2-1,5 lần so với tàu lắp tời cơ ma sát; tuổi thọ dây giềng rút tăng 3-4 tháng; tăng 2-3 mẻ lưới/đêm, từ đó tăng sản lượng khai thác; an toàn hơn khi thao tác trên biển; tăng diện tích boong thao tác… Ngoài ra, dự án cũng giúp cộng đồng ngư dân tự nhân rộng hơn 400 mô hình (tại các tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận) và nhân rộng được 15 cơ sở sản xuất và chế tạo hệ thống tời thủy lực tại Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận. Dự án đã được công nhận 01 Tiến bộ kỹ thuật, 01 sáng kiến cấp Bộ, 01 bằng lao động sáng tạo và 01 giải ba về sáng tạo kỹ thuật khoa học