Ứng dụng công nghệ nano UFB (Ultra Fine Bubble) để bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay

Mã: CB

Tác giả chính: Th.S Phạm Văn Long

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  • Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ nano UFB để bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay (02 tàu)

Nội dung 2: Tổ chức sản xuất thử nghiệm trên 10 tàu câu tay cá ngừ đại dương

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

  • Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2019)
  • Tổng kinh phí thực hiện: 10.000 triệu đồng

Trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 4.800 triệu đồng

  - Từ nguồn khác: 5.200 triệu đồng

  • Các sản phẩm của nhiệm vụ:

1/ Hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano UFB (1 máy tạo bong bóng, 3 hầm bảo quản dung tích 2m3/hầm). Số lượng 10 hệ thống. Thiết bị tạo bọt khí nano có công suất 4m3/h, kích thước bọt khí nano ≤100nm.

2/ Quy trình công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano UFB trên tàu câu tay.

3/ Báo cáo kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano UFB trên tàu câu tay.

4/ Báo cáo kết quả sản xuất thử nghiệm bảo quản cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano UFB trên tàu câu tay.

5/ Đăng 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành nông nghiệp.

6/ Đào tạo 1-2 thạc sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sau thu hoạch.

7/ Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho 80 ngư dân tham gia các mô hình SXTN.

8/ Sản phẩm Cá ngừ đại dương loại A: 15 tấn; loại B: 30 tấn.

 

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải: 16/07/2018

Các mục khác...