Sản xuất surimi và một số sản phẩm chế biến surimi từ mực đại dương, thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Mã: 01/HĐ-SXTN.01.18/CNSHCB

Tác giả chính: ThS. Phan Thị Hương

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ sản xuất surimi mực đại dương

Nội dung 2: Xây dựng mô hình công nghệ và thiết bị sản xuất surimi mực đại dương, quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ

Nội dung 3: Hoàn thiện công nghệ sản xuất 2 sản phẩm chả tôm và chả mực từ surimi mực đại dương

Nội dung 4: Xây dựng mô hình công nghệ, thiết bị sản xuất 2 sản phẩm chả tôm, chả mực từ surimi mực đại dương, quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ

Nội dung 5: Đào tạo, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm, kinh doanh sản phẩm

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...