Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cá hộp không thanh trùng từ cá tra và cá basathuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Mã: 05/HĐ-ĐT.05.16/CNSHCB

Tác giả chính: ThS. Phạm Thị Điềm

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

- Phân tích, đánh giá và chọn nguyên liệu phù hợp

- Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. ứng dụng cho sản

- Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cá hộp lên men không thanh trùng từ cá tra và cá basa

- Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá hộp lên men không thanh trùng từ cá tra, cá basa quy mô 50-100 hộp/mẻ (150-200gr/hộp)

-  Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...