Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Nguyễn Duy Thành
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2018
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

Bổ sung thêm cơ sở khoa học về mối liên hệ giữa vùng tập trung tiềm năng của cá ngừ đại dương với một số yếu tố hải dương (nhiệt độ, dòng chảy, xoáy nước, độ cao mực biển …). Đồng thời xây dựng được phương pháp, kỹ thuật giải đoán ảnh viễn thám biển cũng như có được mô hình và phần mềm dự báo vùng khai thác tiềm năng cá ngừ đại dương.