Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Hữu Hoàng
Ngày phát hành/Issued date: 22/06/2021
Đơn vị phát hành/Issued by:

Nội dung

1. Tên dự án SXTN:“Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra

Mã số: SXTN. 05.19/CNSHCB (thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020).

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hữu Hoàng

 1. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản

4. Mục tiêu khoa học

4.1. Mục tiêu chung:

Hoàn thiện được quy trình công nghệ, mô hình thiết bị và sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra quy mô bán công nghiệp.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

 1. Các nội dung chính củaDự sán SXTN:

Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất dịch đạm thủy phân từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ

Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm lysine hàm lượng cao, quy mô 1000 lít dịch lên men/mẻ

Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi bổ sung dịch đạm thủy phân và chế phẩm lysine, quy mô 2000 kg/mẻ

Nội dung 4: Đào tạo, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm thức ăn nuôi cá rô phi giàu lysine và kinh doanh sản phẩm

Nội dung 5: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine với quy mô 1ha

6. Thời gian thực hiện:24 tháng (1/2019-12/2020)

Cấp quản lý nhiệm vụ:Nhiệm vụ cấp quốc gia

7. 6. Tổng kinh phí thực hiện dự án:                   17.500 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí từ nguồn NSNN:                        5.200 triệu đồng

- Nguồn ngoài NSNN:                                  12.300 triệu đồng                            

 1. Các sản phẩm chính của đề tài:

-      01-02 chủng vi khuẩn sinh lysine (đạt ≥35 gram/lít).

-      Có quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm lysine từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 1.000 lít/mẻ (năng suất ≥35 gram/lít).

-      Có:

      + 200 kg chế phẩm lysine (Hàm lượng lysine ≥ 35%)

      + 25 tấn thức thủy sản (Lysine≥2%)

-      Mô hình nuôi thử nghiệm thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine với quy mô 1 ha;

-      Đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ kỹ thuật, vận hành công nghệ và thiết bị sản xuất.

-      Bộ hồ sơ cơ sở: Sản phẩm thức ăn thủy sản bổ sung lysine.

-      Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm

-      Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án

 1. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Kết quả dạng I:

- 02 chủng vi khuẩn sinh lysine đạt hàm lượng lysine > 39g/l

- Chế phẩm lysine: 470 kg,dạng bột, độ ẩm: 3,57 %; Hàm lượng lysine 45,1 %; Protein thô: 71,6 %; Không chứaSalmonella, E.coli, các độc tố nấm mốc (mycotoxin: aflatoxin B1; aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2); Đạt tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

- Thức ăn nuôi cá rô phi:27,438 tấn, dạng viên, độ ẩm 5,44 %; Protein tổng số: 28-30%; Canxi: 2,05 %; Methionine 0,91 %,Cysteine 0,37%; Lysine: 2%; Chất béo: 7,93 %; Đạt tiêu chuẩn sản phẩm thức ăn nuôi cá rô phi theo TCVN 10300 : 2014.

Kết quả dạng II:

 • 01 Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm lysine từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 1000l/mẻ (năng suất ≥35g/l)
 • 01 Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất dịch đạm thủy phân từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 500kg nguyên liệu/mẻ
 • 01 Quy trình công nghệ, và mô hình thiết bị sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi giàu lysine, quy mô 2000kg nguyên liệu/mẻ

Kết quả dạng III, IV

- 01 bài trên Tạp chí KH&CN của Bộ Công thương số 42 tháng 6 năm 2020, tên bài “Ảnh hưởng của thức ăn giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra đến tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cá rô phi (Oreochromis sp.)”

-01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm: sản phẩm thức ăn thủy sản bổ sung lysine

- Đã đào tạo được 30 công nhân, 4 cán bộ kỹ thuật.

- Các báo cáo trung gian thực hiện Dự án

 • Báo cáo kết quả hoàn thiện công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất dịch đạm thủy phân từ phế phụ phẩm cá tra
 • Báo cáo kết quả hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm lysine chất lượng cao
 • Báo cáo kết quả hoàn thiện quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi bổ sung dịch đạm thủy phân và chế phẩm lysine
 • Báo cáo kết quả đào tạo, chuyển giao công nghệ tổ chức sản xuất thử nghiệm thức ăn nuôi cá rô phi giàu lysine và kinh doanh sản phẩm
 • Báo cáo xây dựng mô hình nuôi thử thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine với quy mô 1ha
 • Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội
 • Báo cáo tổng kết