Sản xuất một số thực phẩm chức năng từ cá nóc Việt Nam, thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Mã: 02/HĐ-SXTN.02.18/CNSHCB

Tác giả chính: ThS. Vũ Xuân Sơn

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1:Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột cá nóc giàu dinh dưỡng

Nội dung 2:Hoàn thiện công nghệ sản xuất sirup cá nóc giàu dinh dưỡng

Nội dung 3: Hoàn thiện công nghệ sản xuất 2 thực phẩm chức năng từ bột, sirup cá nóc giàu dinh dưỡng

Nội dung 4: Thử nghiệm an toàn thực phẩm và tác dụng nâng cao thể lực cho trẻ em (sp syrup), phục hồi sức khỏe cho người bệnh (sp viên nang)

Nội dung 5: Xây dựng mô hình công nghệ và thiết bị sản xuất thử nghiệm bột và sirup cá nóc giàu dinh dưỡng, quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ

Nội dung 6: Đào tạo, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm, kinh doanh sản phẩm

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...