Sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ nhuyễn thể bằng công nghệ sinh học

Mã: 02/HĐ-SXTN.02.17/CNSHCB

Tác giả chính: ThS. Vũ Thị Quyên

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ sản xuất nước uống từ hàu

Nội dung 2: Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng từ ngao 

Nội dung 3: Hoàn thiện công nghệ sản xuất mực nhồi ăn liền

Nội dung 4: Hoàn thiện công nghệ sản xuất bạch tuộc lên men

Nội dung 5: Thiết kế mô hình hệ thống thiết bị, Đào tạo và Tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...