Nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển đổi giới tính cá bống bớp (Bostrichtys sinensis Lacépède, 1801) giống ở Hải Phòng

Mã: ĐT.TS.2017.779

Tác giả chính: ThS. Đỗ Mạnh Dũng

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Thu thập thông tin liên quan tới sản xuất nhân tạo giống và nuôi thương phẩm cá bống bớp

Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển đổi giới tính cá bống bớpbằng phương pháp ngâm cá trong hormone17α-methyltestosteron.

Nội dung 3: Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá bống bớp đực sau khi chuyển đổi giới tính bằng phương pháp ngâm cá trong hormone17α-methyltestosteron

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...