Chiều ngày 27/12/2011, Hội đồng đào tạo Sau đại học Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nhung, cán bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau với đề tài: “Đánh giá biến động nguồn lợi tôm giống của một số loài tôm kinh tế thuộc giống Penaeus Fabricius, 1798 và Metapenaeus Wood-Mason et Alcock, 1891 vùng cửa sông bãi bồi Tây Ngọc Hiển và vùng biển ven bờ Cà Mau”, thuộc chuyên ngành Ngư loại học, mã số 62 42. 50 05

Tham dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở TS. Nguyễn Quang Hùng, TS. Nguyễn Văn Nguyên - Phó Viện trưởng, TS. Chu Tiến Vĩnh, TS. Đào Mạnh Sơn là người hướng dẫn luận án cùng các thành viên trong hội đồng và các cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu Hải sản.
Kết quả nghiên cứu biến động thành phần và nguồn lợi tôm giống ở một số vùng biển luôn chiếm sản lượng tôm lớn nhất toàn quốc là những đóng góp mới cho sự phát triển khoa học của ngành. Việc định loại tôm giống các loài tôm kinh tế là vấn đề mới với nguồn tài liệu ít phong phú đã đóng góp cho sự phát triển khoa học không những cho phân loại học mà còn cho các lĩnh vực sinh học sinh sản, sinh thái thủy sinh vật và quản lý tài nguyên biển. Các kết quả xác định sự biến động nguồn lợi theo thời gian, địa điểm và 2 loại hình khai thác làm suy giảm nguồn lợi là những thông tin hữu ích tạo nên những cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, về nội dung nghiên cứu còn một số điểm cần phải bổ sung, sửa chữa.
Hội đồng đã họp, đánh giá đúng mức ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn đề tài luận án. Hội đồng đã đồng ý với số phiếu 6/7 đề nghị Viện Nghiên cứu Hải sản cho phép nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nhung được bảo vệ luận án tiến sỹ Cấp Nhà nước, sau khi bổ sung, sửa chữa theo góp ý của Hội đồng Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở và hội nghị.
Đoàn Thu Hà
Viện Nghiên cứu Hải sản