Quy chế

 • Xin nghỉ việc không hưởng lương / xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT 

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

                     Nội dung thực hiện        & … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Xin nghỉ phép

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục  

  Tên quy trình

                    Nội dung thực hiện         

  Căn … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Xin nghỉ phép

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục  

  Tên quy trình

                    Nội dung thực hiện         

  Căn … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Thay đổi/điều chỉnh nguồn lương hợp đòng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn QUang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  3

  HCLĐ03

  Thay đổi/điều chỉnh nguồn … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình Ký tiếp/Gia hạn Hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  2

   

  HCLĐ02

  Ký tiếp/Gia … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: