Hội thảo Khoa học thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản lần thứ 17

Nội dung

Tại Hội thảo, các báo cáo viên trình bày 06 bài báo về các lĩnh vực sinh học nghề cá; công nghệ sau thu hoạch; công nghệ sinh học và đa dạng sinh học biển.

1. Một số đặc điểm sinh học của cá phèn vây vàng Mulloidichthys vanicolen ở vùng biển Tây Nam Bộ, tác giả Tạ Phương Đông, Chi đoàn Nguồn lợi - Dự báo

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ muối lên hàm lượng protein và amoniac trong cá thu (Scomberomorus commerson) bảo quản bằng đá sệt, tác giả Trương Quốc Cường, Chi đoàn Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam

3. Ảnh hưởng của chu kỳ chiếu sáng đến quá trình phát sinh mô sẹo trong nuôi cấy mô rong biển Kappaphycus alvarezii Doty (Doty) ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Thảo Lan, Chi đoàn Công nghệ sinh học - Sau thu hoạch

4. Thành phần loài bắt gặp trong sản lượng nghề lưới kéo ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bến Tre, tác giả Phạm Xuân Thái, Chi đoàn Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam

5. Hiện trạng thành phần loài và phân bố thực vật phù du ở vùng biển Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tác giả Trịnh Thị Trà - Chi đoàn Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam

6. Cá rạn san hô ở vùng biển ven đảo Tây Nam Bộ” của tác giả Nguyễn Quang Dũng, Chi đoàn Bảo Tồn - Môi trường - Nuôi biển

Sau 1/2 ngày làm việc sôi nổi và nghiêm túc, các báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của Ban Giám khảo, các đại biểu và các đoàn viên, thanh niên. Giải Nhất được trao cho đồng chí Tạ Phương Đông - Chi đoàn Nguồn lợi - Dự báo; Giải Nhì và Giải Ba lần lượt thuộc về đồng chí Trương Quốc Cường  và Phạm Xuân Thái - Chi đoàn Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam.

Các mục khác...