Hội thảo Khoa học thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

Hội thảo nhằm trao đổi thông tin, đánh giá, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, thúc đẩy tinh thần thi đua trong công tác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ của các cán bộ đoàn viên, thanh niên trong Viện nghiên cứu Hải sản.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên trình bày 07 bài báo về các lĩnh vực chuyển giao công nghệ về bảo tồn phát triển nguồn lợi hải sản, khai thác, chế biển hải sản. 

1. "Bước đầu phân tích, đánh giá chất lượng nước khu vực vùng nuôi cá biển bằng lồng bè ở Quảng Ninh, Việt Nam” của tác giả Lưu Ngọc Thiện, Chi đoàn Bảo tồn - Môi trường - Nuôi biển

2. “Kiểm chứng, đánh giá số liệu chlorophyll-a và nhiệt độ nước biển tầng mặt từ dữ liệu viễn thám MODIS tại vùng biển Việt Nam” của tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn, Chi đoàn Nguồn lợi - Dự báo

3. “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng cho sản phẩm mực ống bảo quản đá trên tàu khai thác xa bờ Việt nam” của tác giả Đặng Văn An, Chi đoàn Công nghệ sinh học - Sau thu hoạch

4. “Quan trắc ô nhiễm vi nhựa (Microplastics) trong môi trường cửa sông Bạch Đằng, Việt Nam” của tác giả Đinh Ngọc Hải - Viện Tài nguyên và Môi trường biển,

5. “Ảnh hưởng của nhiệt độ và tỷ lệ đá/cá đối với hàm lượng Protein và Amoniac trong cá ngừ đại dương bảo quản bằng đá sệt” của tác giả Trương Quốc Cường - Chi đoàn Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam

6. “Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cộng đồng ngư dân và một số nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của đội tàu lưới rê khai thác hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng” của tác giả Nguyễn Thị Thu, Chi đoàn Khai thác - Khối nghiệp vụ

7. “Xác định tuổi và một số đặc điểm sinh trưởng của cá Đù rusen ở vùng biển ven bờ Tây Nam Bộ” của tác giả Tạ Phương Đông, Chi đoàn Nguồn lợi - Dự báo

Sau 1/2 ngày làm việc sôi nổi và nghiêm túc, các báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của Ban Giám khảo, các đại biểu và các đoàn viên, thanh niên… Giải Nhất được trao cho đồng chí Trương Quốc Cường - Chi đoàn Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam; Giải Nhì thuộc về đồng chí Tạ Phương Đông - Chi đoàn Nguồn lợi - Dự báo; Giải Ba được trao cho đồng chí Đặng Văn An - Chi đoàn Công nghệ sinh học - Sau thu hoạch./.

Các mục khác...