Thủ tưởng trao Giấy Chứng nhận cho 72 công trình, giải pháp

 được chọn trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017

Dự Lễ công bố có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 được tuyển chọn từ 141 công trình do các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao Giấy Chứng nhận cho 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ - những công trình sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, các dự án, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường, về phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội. Trong đó, Viện nghiên cứu Hải sản vinh dự được nhận Giải thưởng với công trình “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi cá bớp thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp, đạt năng suất 5 tấn/ha” của nhóm tác giả (Th.S Đặng Minh Dũng, Th.S Đỗ Minh Dũng, Th.S Phạm Thành Công, TS. Trần Văn Đan).

 

Tác giả Đặng Minh Dũng nhận Giải thưởng tại Hội nghị

 Kết quả của cụm công trình tạo thêm được một đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao cho vùng nước lợ ven biển, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép thực hiện dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cho 6 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Việc công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2017 không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Vũ Thị Thu Hằng