1. Nghiên cứu quy trình kỹ thuật và công nghệ chế biến thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm chức năng từ nguyên liệu hải sản, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm;
  2. Nghiên cứu về hoạt chất sinh học có trong các loài hải sản có tiềm năng ứng dụng trong y, dược;
  3. Sản xuất trên quy mô nhỏ và vừa các loại thực phẩm dinh dưỡng từ nguồn nguyên liệu hải sản ngoài tự nhiên;
  4. Triển khai các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả của các sản phẩm dinh dưỡng với sức khỏe con người.

            Tham dự Lễ ký về Phía Viện Dinh dưỡng Quốc gia có:  PGS.TS Lê Danh Tuyên, Viện trưởng, PGS.TS Vũ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kiểm tra Nhà nước về An toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Th.S Bảo Hoa, Giám đốc Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng và các cán bộ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Phía Viện Nghiên cứu Hải sản có TS. Nguyễn Quang Hùng - Viện trưởng, Th.S Nguyễn Viết Nghĩa - Phó Viện trưởng và các cán bộ của Viện nghiên cứu Hải sản.             

 Một số hình ảnh tại Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ:

 

 

Vũ Thị Thu Hằng.