Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt thông tin chung về dự án, mục tiêu, các nội dung nghiên cứu. Dự án bao gồm 6 nội dung:

  1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất nước uống từ hàu
  2. Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng từ ngao
  3. Hoàn thiện công nghệ sản xuất mực nhồi ăn liền
  4. Hoàn thiện công nghệ sản xuất bạch tuộc lên men
  5. Thiết kế mô hình hệ thống thiết bị, Đào tạo và tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm
  6. Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổ chức nghiệm thu dự án

Hội thảo diễn ra sôi nổi, các ý kiến góp ý của các nhà khoa học đã giúp cho dự án có phương án tối ưu nhất để thực hiện các mục tiêu đề ra. Kết quả của dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện công nghệ, hthiet bị để sản xuất và thương mại hóa sản phẩm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao từ nhuyễn thể (hàu, ngao, mực, bạch tuộc) bằng công nghệ sinh học nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế cho một số loài thủy sản Việt Nam

Vũ Thị Thu Hằng.