Trung tâm tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ hải sản

 • Lại Duy Phương
  Lại Duy Phương
  Chức vụ:
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ldphuong@rimf.org.vn;duyphuongrimf@gmail.com
  Thạc sĩ Nuôi trồng Thuỷ sản, NCS.
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  Nguyễn Thị Minh Tâm
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Tài chính - kế toán
  Điện thoại: | Email: ntmtam@rimf.org.vn
  Quản trị Tài chính - Kế toán, Đại học Hàng hải
 • Nguyễn Thị Nhàn
  Nguyễn Thị Nhàn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ntnhan@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Nguyễn Quốc Tĩnh
  Nguyễn Quốc Tĩnh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: nqtinh@rimf.org.vn
  Thạc sỹ Sinh học