Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Biển

 • Bùi Trọng Tâm
  Bùi Trọng Tâm
  Chức vụ: Phó trưởng phòng Phụ trách phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: bttam@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Sinh học
 • Đào Duy Thu
  Đào Duy Thu
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nghiên cứu Ứng dụng Sinh học biển
  Điện thoại: | Email: ddthu@rimf.org.vn
  Thạc sỹ Nghiên cứu Ứng dụng Sinh học biển
 • Lê Thanh Tùng
  Lê Thanh Tùng
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: tungrimf@gmail.com
  Thạc sĩ Sinh học
 • Nguyễn Hữu Hoàng
  Nguyễn Hữu Hoàng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: huuhoang@rimf.org.vn; hoangrimf@gmail.com
  NCS tại Hàn Quốc
 • Phạm Thị Mát
  Phạm Thị Mát
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ptmat@rimf.org.vn
  Cử nhân công nghệ sinh học