Lãnh đạo Viện

 • Nguyễn Quang Hùng
  Nguyễn Quang Hùng
  Chức vụ: Viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học biển
  Điện thoại: | Email: nqhung@rimf.org.vn

  - Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về toàn bộ hoạt động của Viện thuộc chức năng, thẩm quyền được giao;

  - Công tác Tổ chức và Cán bộ; Tài chính; Đối ngoại; Kế hoạch, chiến lược phát triển KHCN của Viện; Hợp tác, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ/Ngành liên quan;  

  - Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng NC nguồn lợi hải sản; Phòng Khoa học, HTQT & Đào tạo; Tổ chức, Hành chính; Kế hoạch, Tài chính; sinh hoạt tại Phòng NC nguồn lợi hải sản;

  - Quận ủy viên; Bí thư Đảng ủy; Chính trị viên trung đội tự vệ của Viện;  

  - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Viện;

  - Ủy viên BCH Trung ương Hội nghề cá Việt Nam;

  - Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với BĐKH ngành NN&PTNT;

  - Ủy viên BCN Chương trình KHCN TP.Hải Phòng (lĩnh vực Tài nguyên và môi trường);

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.  

 • Nguyễn Khắc Bát
  Nguyễn Khắc Bát
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khoa học biển
  Điện thoại: | Email: nkbat@rimf.org.vn

  Tiến sĩ Khoa học biển

  Phụ trách các lĩnh vực: Công tác nội chính; Tăng cường tiềm lực KHCN; Đầu tư và xây dựng cơ bản; Đào tạo nghề & Chuyển giao công nghệ; Tư vấn dịch vụ, sản xuất kinh doanh; công tác dân quân tự vệ, phòng chống bão lụt, cháy nổ; và thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao. Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Nghiên cứu nguồn lợi hải sản; Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ, sinh hoạt tại Phòng Nghiên cứu nguồn lợi hải sản.
 • Nguyễn Viết Nghĩa
  Nguyễn Viết Nghĩa
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: nvnghia@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Sinh học Biển

  Phụ trách các lĩnh vực: Hợp tác quốc tế; Thông tin, xuất bản và website điện tử; Hợp tác với các Tỉnh địa phương ven biển, các Tổ chức phi chính phủ (NGO) và thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao. Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp cac hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản; Phòng Nghiên cứu công nghệ khai thác; Phòng Nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch; sinh hoạt tại Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản.
 • Nguyễn Văn Nguyên
  Nguyễn Văn Nguyên
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học biển
  Điện thoại: | Email: nvnguyen@rimf.org.vn; nguyenrimf@yahoo.com

  Tiến sĩ Sinh học biển

  Phụ trách các lĩnh vực: công tác KHCN chung của Viện; Đào tạo sau đại học; Thanh tra, kiểm tra; Phối hợp công tác đoàn thể (Công đoàn và Đoàn thanh niên) và thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao. Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Phòng thí nghiệm khoa học biển; Trung tâm Quan trắc môi trường biển; kiêm Trưởng phòng và sinh hoạt tại Phòng Nghiên cứu công nghệ sinh học biển.