Bản tin tổng hợp

 • Tập huấn nghiệp vụ quan sát viên trên tàu câu cá ngừ đại dương
  Tập huấn nghiệp vụ quan sát viên trên tàu câu cá ngừ đại dương
  Thực hiện Dự án Cải thiện nghề câu tay và câu vàng cá ngư vây vàng (FIP), ngày 12/08/2016 Tổng cục Thủy sản phối hợp với Qũy Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (WWF-VIETNAM) tổ chức thực hiện chương trình quan sát viên trên tàu câu cá ngừ đại dương. Thành phần tham gia bao gồm: cán bộ của Phân Viện Ngiên cứu Hải sản phía Nam, Hiệp hội Cá Ngừ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chi cục khai thác thủy sản và một số ngư dân hoạt động khai thác các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. ...
 • Công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại Viện nghiên cứu Hải sản.
  Công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại Viện nghiên cứu Hải sản.
  Ngày 24 tháng 8 năm 2016, tại Viện nghiên cứu Hải sản Hải Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng (ĐBQHTPHP) tổ chức giám sát chuyên đề “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”. Tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố còn có đại diện các Sở, Ban, ngành trên địa bàn thành phố; các chuyên gia; các nhà khoa học của Viện. ...
 • HỘI THẢO “ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT GIỮA KHOA HỌC VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯ DÂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THỦY SẢN”
  HỘI THẢO “ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT GIỮA KHOA HỌC VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯ DÂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THỦY SẢN”
  Sáng ngày 08/7/2016, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường gắn kết khoa học với doanh nghiệp và ngư dân phục vụ phát triển sản xuất thủy sản”, nhằm thiết lập mạng lưới hợp tác, gắn kết, trao đổi thông tin kinh nghiệm và nhu cầu thực tiễn giữa cơ quan nghiên cứu Khoa học – các Doanh nghiệp – và Ngư dân trong lĩnh vực hải sản. ...
 • Ngày tình nguyện hồng hè 2016
  Ngày tình nguyện hồng hè 2016
  Hưởng ứng phong trào “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”, “Một giọt máu - một tấm lòng” do Quận Đoàn Ngô Quyền phát động , ngày 13/8/2016 Đoàn thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản đã tham gia chương trình “Ngày tình nguyện hồng hè 2016” tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao Quận Ngô Quyền. ...
 • HỘI THẢO LIÊN NGÀNH ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ
  HỘI THẢO LIÊN NGÀNH ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ
  Sáng ngày 09/8/2016, Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo liên ngành nhằm góp ý và hoàn thiện kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp thành phố “Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo Rạm (Veruna litteata)phục vụ phát triển nghề nuôi thương phẩm ở Hải Phòng” do ThS. Đặng Minh Dũng làm Chủ nhiệm. ...
 • HỘI THẢO LIÊN NGÀNH ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ “NGHIÊN CứU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ CHẾ BIẾN SỨA Ở HẢI PHÒNG, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM”
  HỘI THẢO LIÊN NGÀNH ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ “NGHIÊN CứU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ CHẾ BIẾN SỨA Ở HẢI PHÒNG, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM”
  Chiều ngày 09/8/2016, Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo liên ngành nhằm góp ý và hoàn thiện kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp thành phố “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nghề chế biến Sứa ở Hải Phòng, đề xuất giải pháp quản lý và giảm thiểu ô nhiễm”, do KS. Trương Văn Tuân làm Chủ nhiệm. ...
 • Họp giao ban tháng 8 năm 2016
  Họp giao ban tháng 8 năm 2016
  Ngày 02/8/2015, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 8/2016. Tới dự buổi họp gồm có: Lãnh đạo Viện, Trưởng - Phó các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ nhiệm đề tài/dự án/nhiệm vụ, các cán bộ 03 phòng nghiệp vụ, Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam họp trực tuyến... Mục tiêu của buổi họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Viện trưởng tại buổi họp giao ban tháng 6/2016 theo Thông báo số 658/TB-VHS ngày 27/5/2016; Kế hoạch công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 và tháng 9/2016. TS. Nguyễn Quang Hùng, Viện trưởng chủ trì buổi họp. ...
 • Đào tạo kỹ năng điều tra và giám sát đa dạng sinh học biển cho vườn Quốc gia Bái tử long - Quảng Ninh
  Đào tạo kỹ năng điều tra và giám sát đa dạng sinh học biển cho vườn Quốc gia Bái tử long - Quảng Ninh
  Trong khuôn khổ nhiệm vụ hợp tác giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Vườn Quốc gia Bái Tử Long, Phòng nghiên cứu Bảo tồn biển đã triển khai các hoạt động đào tạo về kỹ năng điều tra, khảo sát hiện trường và phân tích thí nghiệm nghiên cứu phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học biển cho 06 cán bộ của Vườn Quốc gia Bái Tử Long. ...
 • Họp giao ban tháng 6 năm 2016
  Họp giao ban tháng 6 năm 2016
  Sáng ngày 03/6/2015, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 3/2016. Tới dự buổi họp gồm có: Lãnh đạo Viện, Trưởng - Phó các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ nhiệm đề tài/dự án/nhiệm vụ, các cán bộ 03 phòng nghiệp vụ, Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam họp trực tuyến... Mục tiêu của buổi họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Viện trưởng tại buổi họp giao ban tháng 02/2016 theo Thông báo số 174/TB-VHS ngày 18/2/2016; Đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua các đơn vị thuộc Viện trong quý I/2016 và xây dựng kế hoạch công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6 và 7/2016. TS. Nguyễn Quang Hùng, Viện trưởng chủ trì buổi họp. ...
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ tảo Nannochloropsis oculata” số ĐTĐL.2012-T/01/HĐ
  Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ tảo Nannochloropsis oculata” số ĐTĐL.2012-T/01/HĐ
  Sáng ngày 21/6/2016, Hội đồng Khoa học & Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN Độc lập cấp Nhà nước, tên đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ tảo Nannochloropsis oculata” số ĐTĐL.2012-T/01/HĐ do TS. Nguyễn Văn Nguyên làm Chủ nhiệm. ...
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “ Nghiên cứu nguyên nhân nhiễm Cd và Hg trên sò lông (Anadara subcrenata), điệp (Mimachlamys nobilis) và nghêu lụa ( Paphia undulata) trong vùng thu hoạch trọng điểm và giải pháp phòng ngừa”
  Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “ Nghiên cứu nguyên nhân nhiễm Cd và Hg trên sò lông (Anadara subcrenata), điệp (Mimachlamys nobilis) và nghêu lụa ( Paphia undulata) trong vùng thu hoạch trọng điểm và giải pháp phòng ngừa”
  Chiều ngày 25/7/2016, Hội đồng Khoa học & Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu nguyên nhân nhiễm Cd và Hg trên sò lông (Anadara subcrenata), điệp (Mimachlamys nobilis) và nghêu lụa ( Paphia undulata) trong vùng thu hoạch trọng điểm và giải pháp phòng ngừa” do Th.S Nguyễn Công Thành làm Chủ nhiệm. ...
 • Hội thảo tập huấn đầu bờ kỹ thuật nuôi thương phẩm rạm tại Kim Sơn, Ninh Bình
  Hội thảo tập huấn đầu bờ kỹ thuật nuôi thương phẩm rạm tại Kim Sơn, Ninh Bình
  Thực hiện kế hoạch công tác KHCN năm 2016 của đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi thương phẩm rạm (Varuna litterata) bằng nguồn giống tự nhiên đạt năng suất cao tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”, ngày 15/7/2016, Viện Nghiên cứu Hải sản đã phối hợp với 03 hộ dân tham gia mô hình nuôi thương phẩm rạm tại địa phương tổ chức“Hội thảo tập huấn đầu bờ kỹ thuật nuôi thương phẩm rạm”. Địa điểm tổ chức tại hộ nuôi Vũ Tiến Lợi, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chương trình Hội thảo nhằm: (1)Đánh giá kết quả thực tế thực hiện và giới thiệu mô hình nuôi thương phẩm rạm tại 03 hộ dân tham gia mô hình; (2) Phổ biến quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm rạm và (3) Giải đáp những thắc mắc về kỹ thuật nuôi thương phẩm rạm chongười dân địa phương. ...
 • Nhật ký Đồ Sơn
  Nhật ký Đồ Sơn
  Chúng tôi sẽ nhớ ngày hôm nay. Cảm ơn Đồ Sơn đã mang lại cho chúng tôi khoảnh khắc cháy hết mình. Gió hãy mang đi những ưu tư của ngày cũ và nắng lại thắp lên niềm tin và hy vọng vào ngày mai. ...
 • Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
  Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
  Ngày 01/7/2016, Viện nghiên cứu Hải sản đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện, Trưởng - Phó các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo cùng toàn thể cán bộ, lao động của Viện, Lãnh đạo Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam … TS. Nguyễn Quang Hùng, Viện trưởng, Th.S Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện Trưởng và TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. ...
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú tại tỉnh Trà Vinh
  Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú tại tỉnh Trà Vinh
  Ngày 30/05/2016, Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú tại tỉnh Trà Vinh” do KS. Nguyễn Thị Kim Vân làm chủ nhiệm. Đến dự Hội nghị có các đại biểu đến từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lãnh đạo Phân viện, trưởng, phó các đơn vị và các cán bộ khoa học thuộc Phân viện. ThS. Nguyễn Xuân Thi - Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam chủ trì Hội nghị. ...

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: