Mùa vụ: Vụ Nam (DB trường nhiệt độ mặt nước biển từ 08-15/5/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 05/2017
Đối tượng dự báo: Trường nhiệt độ nước biển mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
T052017Bcolor-1