Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2021 | Tháng dự báo: 07/2021
Đối tượng dự báo: Cá nổi nhỏ
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.CNN.2021.07.01