Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TỪ NGÀY 18 đến 23/8/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 08/2017
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_16_23_08_2017_Cau_colour