Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường KT cá ngừ đại dương từ 16-23/4/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 04/2017
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_16_23_04_2017_cau_colour