Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT khai thác cá ngừ đại dương từ ngày 01-07/4/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 04/2017
Nghề: Câu vàng cá ngừ
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_01_07_04_2017_Cau_colour