Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TỪ NGÀY 01-07/10/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 10/2017
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_01_07_10_2017_Cau_colour