Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác cá cá ngừ đại dương từ 24-28/2/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 02/2017
Nghề: Câu vàng cá ngừ
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_24_28_02_2017_Cau_colour