Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2022 | Tháng dự báo: 04/2022
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Re.2022.04.01