Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2021 | Tháng dự báo: 09/2021
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Cau1.2021.09.01