Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2021 | Tháng dự báo: 10/2021
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Vay.2021.10.01