Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2021 | Tháng dự báo: 09/2021
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Re.2021.09.01