Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2021 | Tháng dự báo: 12/2021
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Re.2021.12.01