Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2021 | Tháng dự báo: 12/2021
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Nguvan.2021.12.01