Mùa vụ: Vụ Bắc (DBNTKT cá ngừ đại dương từ 16/02/2020 đến 23/02/2020) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 02/2020
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC022020C