Mùa vụ: Vụ Nam (DB nhiệt độ nước biển tầng mặt từ 08/05/2019 đến 15/05/2019) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 05/2019
Đối tượng dự báo: Trường nhiệt độ nước biển mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
TS052019BColour