Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác cá cá ngừ đại dương từ 21-31/12/2015) | Năm dự báo: 2015 | Tháng dự báo: 12/2015
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Viện nghiên cứu Hải sản
Tệp đính kèm: 2015_SW_E220_12_21_30