Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác cá cá ngừ đại dương từ 11-20/04/2016) | Năm dự báo: 2016 | Tháng dự báo: 04/2016
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_11_20_04_2016_cau_colour