Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2016 | Tháng dự báo: 05/2016
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_5_2016_Cau_colour