Mùa vụ: Vụ Nam (01-10/12) | Năm dự báo: 2015 | Tháng dự báo: 12/2015
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo:
Tệp đính kèm: 2015_SW_E220_12_01_10