Mùa vụ: Vụ Nam (10) | Năm dự báo: 2013 | Tháng dự báo: 10/2013
Nghề: Đáy/ Xăm
Cơ quan dự báo:
Tệp đính kèm: 2013_SW_H900_10