Mùa vụ: Vụ Nam (06) | Năm dự báo: 2013 | Tháng dự báo: 06/2013
Nghề: Câu vàng
Cơ quan dự báo:
Tệp đính kèm: 2013_SW_E200_06