Mùa vụ: Vụ Nam (Cả vụ) | Năm dự báo: 2011 | Tháng dự báo: 12/2011
Đối tượng dự báo: Mực nang
Cơ quan dự báo: Viện nghiên cứu Hải sản
2011_SW_CUT_04