Toàn cảnh Hội nghị

 Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất tăng 6,5%, tổng sản lượng thủy sản đạt 3,79 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó sản lượng khai thác đạt 1,88 triệu tấn, tăng 5,4%; sản lượng nuôi trồng đạt 1,92 triệu tấn, tăng 7,0%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng,đầu năm 2019 đạt 4 tỉ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tôm các loại ước đạt 1,43 tỉ USD (bằng 87,9% cùng kỳ), cá tra 991 triệu USD (bằng 98,8% cùng kỳ), cá ngừ 380 triệu USD, mực và bạch tuộc 311 triệu USD, các loại cá khác 769 triệu USD, nhuyễn thể 45,4 triệu USD.

6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Thủy sản đã tích cực triển khai áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và kiểm soát an toàn thực phẩm. Đến nay, đã có 5.174 ha diện tích nuôi được cấp Giấy chứng nhạn GAP; trong đó diện tích nuôi cá tra áp dụng VIETGAP là 1.847 ha, tôm chân trắng 1.432 ha, áp,dụng GAP khác (GlobalGAP, ASC, BAP...) là 1.894 ha.

Hàng loạt các giải pháp được ngành thủy sản triển khai trong thời gian qua: Các quy định mới trong nuôi trồng thủy sản; quy định điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản; đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi chủ lực; cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển; hướng,dẫn, kiểm tra chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, ngành còn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khai thác tiên tiến trong khai thác và nào quản sản phẩm sau thu hoạch trên tàu cá. Đặc biệt, bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá, gia tăng giá trị sản phẩm thủy sản xuất khẩu từ khai thác...

Ông Nguyễn Ngọc Oai, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, nhiệm vị 6 tháng cuối năm rất nặng nên đòi hỏi toàn ngành phải có quyết tâm rất cao và tập trung xây dựng kế hoạch và giải pháp thật cụ thể cho từng lĩnh vực mới đạt được kết quả như mong muốn. Trong những tháng cuối năm 2019, ngành đã đặt ra một số mục tiêu chính là tốc độ tăng GDP đạt 4,65%; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 4,69%; kim ngạch xuất khẩu đạt 10,5 tỉ USD... Đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ các rào cản thương mại để mở rộng thị trường, bao gồm thị trường Ả rập Xê út, Hoa Kỳ, EU; Tăng cường xúc tiến thương mại quảng bá về các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại một số quốc gia nhập khẩu... Đồng thời nỗ lực, phấn đấu để sớm gỡ thẻ vàng củc EU đối với thủy sản. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong nửa cuối năm vì không gỡ thẻ vàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, đời sống của nông dân. Từ nay đến cuối tháng 10, ngành thủy sản sẽ phải tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung cao nhất khắc phục các khuyến nghị của EC.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, 6 tháng đầu năm ngành thủy sản đạt được những kết quả đáng khích lệ, song 6 tháng cuối năm 2019, ngành thủy sản đứng trước 3 vấn đề lớn đòi hỏi cần có quyết tâm cao, cần có kế hoạch hành động cụ thể.

Thứ nhất, Luật Thủy sản có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019, để phát huy hiệu quả và đi vào thực tiễn đòi hỏi phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn, bởi việc từ nghề cá nhân dân chuyển sang hoạt động theo khung pháp lý đầy đủ và theo đúng thông lệ quốc tế là cả một quá trình bài bản, lâu dài.

Thứ hai, để đạt được mục tiêu xuất khẩu 10,5 tỉ USD, tăng trưởng 6,7%, đòi hỏi ngành phải nỗ lực, chủ động hơn nữa, đặc biệt là cần sự quyết tâm, đoàn kết của toàn bộ hệ thống.

Thứ ba, chỉ còn vài tháng nữa Hội đồng Châu Âu (EC) sẽ vào kiểm tra lại việc cải thiện xóa bỏ thẻ vàng, trong khi Việt Nam mới làm tốt và thực hiện được khung pháp luật, pháp lý, còn khâu quản lý giám sát tàu cá, truy xuất, chứng nhận nguồn gốc hải sản nếu không làm tốt có nguy cơ cao hơn cả thẻ vàng.

BBT tổng hợp