Toàn cảnh Hội nghị tại Viện nghiên cứu Hải sản

Toàn cảnh Hội nghị tại Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam

Tham dự Hội nghị có tổng số 103 cán bộ, viên chức và lao động được chia thành 04 điểm cầu họp trực tuyến, gồm: Phòng họp tầng 5 nhà E, phòng họp lớn nhà A, phòng họp nhỏ nhà A và Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam.

Khai mạc Hội nghị, Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đưa ra các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm 2020, đánh giá tổng thể ưu nhược điểm và nguyên nhân, thông báo kế hoạch hoạt động năm 2021, các hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển kinh tế biển, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2020, Viện  đã triển khai thực hiện là 38 nhiệm vụ trong đó có 23 nhiệm vụ thuộc khối công nghệ, 15 nhiệm vụ thuộc khối tư vấn quản lý, như vậy các nhiệm vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất đã tăng và cao hơn so với năm 2019.

Tính từ tháng 1/2020 đến thời điểm hiện tại, tổng số 13/13=100%  nhiệm vụ nghiệm thu cấp quản lý đều đạt yêu cầu (06 cấp nhà nước; 03cấp Bộ, 04cấp tỉnh/TP), trong đó 01 xếp loại xuất sắc (DA Việt-Trung), 12 đạt.

Về đào tạo sau đại học: Viện quản lý tốt công tác đào tạo trình độ tiến sĩ; hiện có 10 NCS; 01 NCS đã bảo vệ luận án cấp Viện; 01 NCS đã bảo vệ luận án cấp cơ sở.

Về kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020: Đạt 116,7%. Trong đó KHCN: Đạt 161%; công tác thông tin, ấn phẩm: Đạt 138,3% Viện đã đăng 94 bài báo, trong đó có 10 bài báo đăng tải trên tạp chí quốc tế với 07 bài SCIE/ESCI/Q4.Điểm công trình khoa học tối thiểu đạt 2,5 điểm/cán bộ khoa học.

Về sở hữu trí tuệ: Viện có 01 Bằng độc quyền Sáng chế: “Quy trình sản xuất cá tra đóng hộp không thanh trùng”; 02 đề nghị đã được chấp nhận đơn; Đạt 04 sáng kiến cấp Bộ; 13 sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị 04 sáng kiến cấp bộ; Đạt 01 giải thưởng cuộc thi đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đạt 100%

Bên cạnh những kết quả đạt được Viện cũng chỉ ra những phương hướng, kế hoạch trong thời gian tới, như:

  1. Về công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn hành lang pháp lý về tổ chức, tài chính và KHCN để tổ chức thực hiện tốt công tác tự chủ; Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực.
  2. Về thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ: Rà soát điều chỉnh chiến lược phát triển Viện; Tiếp tục tìm kiếm các nhiệm vụ mới bám sát định hướng của Ngành và của Nhà nước; Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tháo gỡ và hạn chế thẻ vàng EU, các rào cản kỹ thuật của thuỷ sản Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế
  3. Về hợp tác quốc tế: Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.
  4. Về đào tạo sau đại học: Tăng cường chất lượng đầu ra. Quản lý chặt chẽ tiến độ học tập của NCS.
  5. Về công tác thông tin, xuất bản: Đẩy mạnh công tác xuất bản, nhất là ấn phẩm atlas, bài báo ISI; Tăng cường công tác đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích… đối với các sản phẩm KH&CN, quy trình kỹ thuật; Tăng cường quảng bá sản phẩm KHCN của Viện.

 Ông Đỗ Văn Thành, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Thành, Trưởng Ban Thanh Tra nhân dân trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020  và chương trình công tác năm 2021.

Tiếp theo Chương trình Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện báo cáo kiểm điểm Nghị Quyết Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2020

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện

báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

Hội nghị đã thảo luận Dự thảo nghị quyết 2021 và được Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau: Toàn thể Viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021; tăng cường tạo việc làm, nâng cao đời sống, phát triển Viện về mọi mặt trên cơ sở tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

Tập thể công chức, viên chức và lao động Viện nghiên cứu Hải sản hiểu và ghi nhớ từng nội dung của Nghị quyết, nhất trí thông qua và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết. Nghị quyết này sẽ được xây dựng thành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân (chi tiết trong giao ước thi đua). Nghị quyết được kiểm điểm tiến độ thực hiện sau mỗi quý và kết quả thực hiện nghị quyết sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021của các cá nhân và đơn vị liên quan.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Viện nghiên cứu Hải năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp hứa hẹn sẽ có một năm gặt hái được nhiều thành công.

 Vũ Thị Thu Hằng